GƏRAY GÖYYURD “ÜÇ YARPAQ” – DA

VƏTƏNİN

Dərdləri burğutək deşir sinəmi ,
Düşmənin gözünü deşən vətənin .
Görən biz tərəfə düşəcək haçan 
İşığı dünyaya düşən vətənin ?

Simləyib göynəyir köhnə yarası ,
Yağıdadır torpağının parası .
Övladları gəzir çörək parası 
Sərvəti çay kimi daşan vətənin .

Düşmənə atılımır vətən daşları ,
Arxayın uçmayır göydə quşları.
Necə xöşbəxt olar vəndaşları 
Dərd –qəmi başından aşan vətənin ?

= = = =

SƏBR ET

Dayanma heç zaman , haqq üçün vuruş ,
Qarşına çıxacaq zülümə səbr et .
Xalq , millət yolunda Yanıq Kərəmtək
Sonadək alış , yan ,külünə səbr et.

Hər eşşəyə , palan olma , çul olma ,
Mübariz ol , kölə olma , qul oma !
Əqidəsi para olma , pul olma ,
Halal qazandığın puluna səbr et .

Qoyma ki , haqqını yesin hər alçaq 
Zalımlar başında şimşək kimi çax !
Gələcək günlərə ümidlərlə bax ,
Pis gəlsə də yenə ilinə səbr et .

Vətəni ,yurdunu artıq bil candan ,
Dayanma qıraqda , boylanma yandan ,
Çəkilmə , qorxub da bir qaşıq qandan 
Çatınca şərəfli ölümə ,səbr et !

Gəray ,haqsızlıqdan yığılıb cana ,
Təslim olma şərə , yağı düşmana !
Bu vətəni qoyub getmə heç yana ,
Biganə xalqına , elinə səbr et !

= = = =

HAZIR OLMASAQ

Bölüm -bölüm bölünmüşəm,
Daha tabım yox bölümə .
Yaram üstə səpəcəyəm ,
Yağı , toxunma külümə !

Üz tutub uca Allaha ,
Üsyan etdim dərdə , aha .
Hər bir misram oxdu daha ,
Zalımlar verən zülümə !

Haqqa dərmansan bəlkə də ,
Qaçıb gizlənmə kölgədə !
Haqq tamam ölər ölkədə 
Hazır olmasaq ölümə !

Müəllif: GERAY GOYYURD

YAZARLAR.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-500-63-36     E-mail: yazarlaraz@yandex.ru