HƏNİFƏ ŞƏBNƏMDƏN (ORUCOVA) BİR – NEÇƏ ŞEİR:

QALIB…

Anam köcüb qulağımda,
Laylasının səsi qalıb.
Ətri bənövşə qoxulu,
Üzümdə nəfəsi qalıb
+++
Sondürmək ücün odumu,
Körpəyə qoydum adını.
Vermir anamın dadını,
Mənimlə nəvəsi qalıb.
+++
Sığalını öz başımda,
Duyuram nənə yaşımda.
Həkk olunub göz qaşımda,
Üzümdə siması qalıb.
+++
Ayaq səsi otağımda,
Hənirtisi yatağımda.
Yana yana cırağımda
Keşikci şöləsi qalıb
+++
Ömrün son Bahar cağında,
Busəsi var yanağımda
Pıcıldıyır qulağımda
Bir həzin nəğməsi qalıb
+++
Şəbnəm şirin dadır baldan
Deyir doymuram bu haldan
Ayılırkən xoş xəyaldan,
Görürəm gölgəsi qalıb.

= = = =

MƏNİ…

Mən ki dərdli bir ozanam.
Gülüb arsız sayma məni
Qəlbimə yox qiyafəmə.
Baxıb varsız sayma məni.

Bir bulağam gözüm dolub.
Şamamayam tağım solub
Son baharda köçən bilib
Biçib barsız sayma məni.

Dağ başında kövrək qaram.
Sinəm olub param param.
Axsam selə qarışaram.
Qalsam yersiz sayma məni.

Tərlanam göydən enmərəm.
Ölləm əhdimnən dönmədən
Hər aşiqi yar sanmaram.
Etibarsız sayma məni.

Güvənirəm allahıma.
Hər açılan sabahıma
Batıb nahaq günahıma.
Havadarsız sayma məni.

Məni əydi qəza qədər 
Şəbnəm ömrü oldu hədər
Cəkdiklərim yüz il yetər
Başı dərdsiz sayma məni

= = = =

GƏLİNƏ ANA OLUN…

Axşam cağı qarılar.
Bağda məçlis qurmuşdu.
Sona onlardan xeyli.
Aralı oturmuşdu.
……..
Misgin görkəmi vardı.
Sanki dünyası dardı.
Su üsdə köpük kimi.
Toxunsaydın ucardı.
…….
Maraq götürdü məni.
Bağa gətirdi məni.
Bu aləmnən bir anlıq.
Tamam itirdi məni.
……..
Məsmə qeybət qırırdı.
Gülgəz çorab hörürdü.
Yaqut gəlini söyür.
Fatma qarşı dururdu.
……….
Dərdini bölüşən kim
Bölməyib alışan kim.
İcində təkçə cəkib.
Qarnınnan danışan kim.
……….
Biri çavanlığından.
Biri nadanlığından.
Biri söhbət acırdı.
Kecmiş Sultanlığından.
……….
Geçə yarıya qədər.
Söhbətləri bitməzdi.
Bəzən ağız deyəni.
Hec qulaq eşitməzdi.
……….
Bir sözlə desək hər gün.
Məçlis davam elərdi.
Qeybət ücün qarılar.
Bu ünvana gələrdi.
………
Küsülü olanları.
Fatma barışdırardı.
Həmişə gəlinlərin.
Tərəfində durardı.
……..
Gülgəz onun əksinə.
Dondan dona girərdi.
Qaynanayla gəlini.
Bir birinə vurardı.
………
Yaxınlaşanda ona.
Yaman dolmuşdu Sona.
Soruşdum əhvalını.
Ah cəkdi yana yana.
……….
Xəyala dalıb susdu.

Gördüm əhvalı pisdi.

İsdədim könlün alam

Qəhərdən səsi əsdi
……….
Giley güzarla dolu.
Söhbətinə başladı
Kecmişini yad edib.
Zəmanəni daşladı.
………
Bir balaça daxmada.
Beş oğul böyütmüşdüm.
Şirin xəyallar qurub.
Sehirində itmişdim.
………
Cox varım olmasada.
Sevən ərim varıydı.
Hər sözümü tutardı.
Tanrım mənə yarıydı.
………
Oxuyub təhsil almış.
Kamillik yaşındaydı.
Oğullarım beşidə.
Yaxşı iş başındaydı.
……..
Böyük oğlum mühəndis.
İkinçi həkim idi.
Ücünçüsü dənizci.
Dördünçü hakim idi.
………
Beşinçiyə gəlinçə.
Böyük bir alim idi.
Beşi bir nəfər kimi.
Mənimlə həlim idi.
………
Oğullar evləndikçə.
Bəxdəvərlik götürdüm.
Gəlin əvəzi evə.
Şahmar ilan gətirdim
……..
Çox kecmədi gəlinlər.
Evdə nifaq saldılar.
Oğullar(m)ı əlimdən.
Usdalıqla aldılar.
……. 
Xoş xəyallar qarını. 
Haralara apardı.
Döndü açı həqiqət.
Yarasını qopardı.
………
Xatirələrlə dolu.
Kecmişdim ömür yolu.
Evimin Sultanıydım.
Oldum gəlinin qulu.
……… 
Söhbətin bu yerində. 
Fatma sözə başladı.
Sonaya tənə edib.
Kecmişini daşladı.
…….. 
Yadındadımı hamı. 
Sən dinəndə susardı?
O zaman qılınçıyın.
Arxası da kəsərdi.
………
Adilin sağlığında. 
Yeridərdin sözünü.
Hec kimlə barışmazdın.
Düz sayardın özünü.
………
Qızla yola getməzdin. 
Gəlinə rəhm etməzdin. 
Oda düşüb yananın.
Əlinə su tökməzdin.

Qarı durmaq isdədi.
Büdrəyib təngildədi
Cöküb oxlanmış kimi.
Yerində inildədi.
………
Xəyalımda çanlandı.
Qarının çavanlığı.
İnsanlığa sığmırdı.
Onun hökmranlığı.
………
Güçü yetənə yetər.
Yetməsə daş atardı.
Mənəm mənəmlik onun 
Gözlərini tutardı.
………
Nə var cölə atardı.
Yersiz şivən qopardı.
Sanki qalma qalınnan.
Bir rahatlıq tapardı.
……..
Dinsə fələk olardı.
Sussa mələk olardı.
Oğulları gələndə.
Fitnə kələk olardı.
……….
Axşam cağı gəlinlər.
Düzülərdi yan yana.
Məhkəmədə uğurla.
Qalib gələrdi Sona.
……….
Gəlinlərin icində.
Xavər kimsəsiz idi.
Ata anası ölmüş.
Tənha yetim qız idi.
……..
Onu təqib edərdi.
Hey əlini güdərdi.
Yetim qızın gözünü.
Quzğun kimi didərdi.
……….
Həmişə kəm baxardı.
Coxlu qaxınç qaxardı.
Nokər kimi işlədər.
Məngəmə tək sıxardı.
…….
Azdan payı olmazdı.
Coxdan qarnı doymazdı.
Gəlin gözündə görüb.
Ona hec nə qıymazdı.
………
Qızın yetimliyini.
Hey başına vurardı
Gözü qızanda qarı.
Ona əl qaldırardı.
………
Evladının xətrinə.
Əyilsədə sınmadı.
Xavər o evdən gedib.
Birdə geri dönmədi.
………
Əlinin zəhmətiylə.
Palcıqdan daxma yapdı.
Evladları böyüdü.
Qəlbi rahatlıq tapdı.
………..
Səltənətində xeyli.
Hökmranlıq elədi.
Afət gəlib Sonan.
Belində od qaladı.
………
Gəlin oçağa cəkər.
Ataların sözüymüs.
Afətin bəd rəftarı.
Lap xalanın özüymüş.
………
Beş gəlinin dördünü.
Çana yığmışdı qarı.
Birinə söz deməyə.
Catmadı ixdiyarı.
……….
Oxşarlıqda almanın.
Hərəsi bir üzüymüş.
Söz deyə bilmədiyi.
Öz baçısı qızıymış.
……….
Xala kəsərli balta.
Baçı qızı sapıydı.
Qaynananın üzünə.
Bağlanan sərt qapıydı.
……..
Nə başını itirdi.
Nə sözünü götürdü.
Xalasını qapıdan.
Acıb cölə ötürdü
………
Qaldıranda əlini.
Döydüyü dizi oldu.
Bu dəfə evdən gedən
Sonanın özü oldu.
…………
Hakimyyətdə uğurla
Böyük qələbə caldə.
Xavərin qisasını
Afət Sonadan aldı.
………
Vaxdiylə gəlinləri.
Cox inçitmişdi Sona.
Bir kimsə tapılmadı.
Ona ürəyi yana.
……….
Dözməyib yetim gəlin.
Uçaltdı öz adını.
Gedib evə gətirdi.
Bu əzazil qadını.
……..
Sona xəçalətindən.
Şam kimi əriyirdi.
Evin tavanı ucub.
Üsdünə yeriyirdi.
……….
Gözümə inanmadım.
Sanki odu sönmüşdü.
Bu ram olunmaz məxluq.
Niyə muma dönmüşdü.
……..
Sorğu sualda Sona.
Dandı öz əməlini.
Bilmədi özü qoyub.
Pisliyin təməlini.
…….
Sağlığında atamız.
Anamı eşidərdi.
Həyat davam eliyir.
Oğullar belə dedi.
……….
Cox düşündürdü məni.
Qadınların söhbəti.
Qələm götürüb yazdım.
Bu açı həqiqəti.
……..
Məçlis yekunlaşanda.
Sonaya səbr dilədi.
Şəbnəm durub gedəndə.
Bir nəsiət elədi.
………
Qaynanalar gəlinlər.
Bir birinizlə dil tapın.
Oğlun ərin xatiriniə.
Qəlbinizə yol tapın.
……..
Bölünmüyən bir varlıq.
Şirindi noğul kimi.
İnçitməyin qəlbini.
Nə ər nə oğul kimi.
………
Atın hökmranlığı.
Təmkinlə yaşa dolun.
Oğlunuz evlənəndə.
Gəlinə ana olun.

Müəllif: HANİFA ORUCOVA

YAZARLAR.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-500-63-36     E-mail: yazarlaraz@yandex.ru