ELDAR İSMAYİL BÖYÜKTÜRKDƏN BİR ŞEİR

İSTƏSƏN SƏN YANDIR, ODDA DA MƏNİ


Sən gəldin, sən getdin, uca çinarım,
Bu gecə tək qoydun odada məni.
Tənhalıq göstərdi bu ev, bu eyvan,
Sıxdı məngənətək oda da məni.

Sevgi dünyasının çamı baçqadı,
Həsrəti, hilləti, kamı başqadı.
Alma yanaqların tamı başqadı,
Tamarzımı qoydun o dada məni?

Mən atəş görəndə səməndər ollam,
Duyğusuz olanda bixəbər ollam.
Ağrımı duyanda bəxtəvər ollam,
İstəsən sən yandır, odda da məni.

Odlu misraların qəstdi, deyirəm,
Ay şair, qəsd etmək bəsdi, deyirəm.
Eşqin dönməz üzü tərsdi deyirəm,
Qurtar cəhənnəmdən odda da məni.

Dinmir Eldar deyən o şəkər dilin,
Meh əsib üzünə dağılmır telin…
Nanı əllərimi qarsayan əlin?
Həsrət qoyma sən oda da məni. 

Qeyd:
Odada- evdə.
Oda da –otaq da sıxdı.
Odada – dad, tam.
Odda da- odda, yandır.
Qurtar cəhənnəm odundan.
Həsrət qoyma oda məni.

Müəllif:ELDAR İSMAYİL BÖYÜKTÜRK

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru