“LAZIM”  GƏLSİN…

                (Lazım gəlsə…)

Ya ağ olub, ya da qara,

İstəyirəm, bozum gəlsin…

Dar quranlar, salıb tora,

İstəyirəm, çözüm gəlsin…

 *        *        *

Cümlə-cahan batıb qara,

Təbiət də çəkib dara,

İnsan oğlu möhtac qora,

İstəyirəm, Yazım gəlsin…

*        *        *

Bixəbər, nanəcib gəlib,

Soylu gəlib, nəcib gəlib,

Haram gəlib, vacib gəlib,

İstəyirəm, “Lazım” gəlsin…

*        *        *

Bəşər itirib həvəsi,

Yox hal, tükənib nəfəsi,

Bizi yorub tütək səsi,

İstəyirəm, sazım  gəlsin…

*        *        *

Ustac verər, düzə dəyər,

Haqq bildiyin,  üzə deyər,

Sazı öyər, sözü öyər,

İstəyirəm, bizim  gəlsin…

16.01.2018. (13:00 – 10’) Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ