ZÖHRƏ QARAQIZININ SÖZ DÜNYASI

ARZULAR

Yaxın gəl, qardaş, bacım,
Arzulardır əlacım.
Vətən mənim baş tacım,
Arzu- murada yetək.

Arzu ümid, diləkdir,
O döyünən ürəkdir.
Gələcəyə gərəkdir,
Arzu- murada yetək.

Qarabağ üzə ğülsün,
Xocalı dərdi silsin.
Şəhid qəbirlər bilsin,
Arzu- murada yetək.

Araz hey aşıb -daşsın,
Ümidlərə yol açsın.
Qəlblərə işıq saçsın,
Arzu- murada yetək.

Arzular qatar- qatar
Nə dincələr, nə yatar.
Səsi Göyçəyə çatar,
Arzu- murada yetək.

Sonalar göldə üzsün,
İgidlər eldə süzsün.
Zirvəyə bayraq düzsün,
Arzu- murada yetək.

Doğru yolu biz seçək,
Əhdimizə and içək.
Vətəncün candan keçək,
Arzu- murada yetək.

Arzular olub çin- çin,
Hər biri bir göyərçin.
Müqəddəs arzu seçin,
Arzu- murada yetək..
28.11.19.

<<<ZÖHRƏ QARAQIZININ SÖZ DÜNYASI>>>

EY İNSAN

Doğuldum, yaşadım, söyləyən insan,
Şərəfsiz yaşamaq yaşamaq deyil.
Qeyrətli adıyla tanınar insan,
Tək insan adını daşımaq deyil.

Ləyaqət insanın şöhrəti, şanı ,
Qürursuz yaşamaq ölümdən betər.
Qoru hörmətini, ucal, ey insan,
Şərəfli bir adın nəslinə yetər.

Əsli- nəcabəti olmayan kəslər,
Qeyrətin ayaqlar altına atar.
İnsanlıq gözləmə zatıqırıqdan,
Zatıqırıq olan mənliyin satar.

Alnıaçıq yaşa, başı uca gəz,
Öz təmiz adınla dolan hər zaman.
Varlığın qoy örnək olsun hər kəsə,
Yağiya, düşmənə vermə sən aman.

Sözündə bütöv ol, işində dürüst,
Namərdlə oturma, yaxınlıq etmə.
Hər yerdə özünün yerini tanı,
Dəyərsiz insanın yanında getmə.
25.11.19.

<<<ZÖHRƏ QARAQIZININ SÖZ DÜNYASI>>>

DƏNİZ

(” Xəzərin sahilində ” verlişinə
baxarkən yaranan təəssüratdan)

.
Nurunu günəşdən ,aydan alırsan,
Sən özün – özünə layla çalırsan.
Gələnlərin yoxdur, tənha qalırsan?
Həsrət nəğməsini oxuyan dəniz.

Gah şahə qalxırsan, gah lal olursan,
Bəzən qasırğayla yaman dolursan .
Qirçın ləpələrin saçın yolursan,
Ləpələrlə xalı toxuyan dəniz.

Yayda çox olardı sənin qonağın,
Elləri dolaşır, gəzir sorağın.
Gəlhagəlli olur , yanır çırağin
Öz dəniz ətriylə qoxuyan dəniz.
24.11.19.

Müəllif: ZÖHRƏ QARAQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru