AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!!

Bu gün dostumuz, qardaşımız, süvimli yazar “Tovuz” qəzetinin baş redaktoru Cingiz Qəribli (Musayev) in doğum günüdür!!! Bu gün münasibəti ilə Cingiz müəllimi təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərində uğurlar arzu edirik!!! Ad gününüz mübarək gözəl insan!!!

ÇİNGİZ QƏRİBLİDƏN ŞEİRLƏR

Bu gün uğuruma Sən çıxdın gözəl….

Bu gün uğuruma Sən çıxdın gözəl,
Dünyam işıqlandı ,nura bələndi.
Bir sevgi nəğməsi söylədi ürək
Göylərdən başıma sevinc ələndi.

Anam söyləyərdi həmişə belə
Hər insan olanın bir uğuru var.
Allahdan arzumdu oğul həmişə
Uğuruna çıxsın yaxşı adamlar.

Yaxşılar çox olsa həyat güləcək,
Onda uğurumuz çoxalacaqdı.
Həmişə ışıqlı günlər gələcək
Yaxşının ürəyi oddu ocaqdı

Yamanlar dünyanı məhvə aparar
Yaman olan yerdə çiçəklər solar.
Tanrım yaxşılalra olacaqdı yar,
Yaxşılar dünyanı yaşadacaqlar.

Bol olsun ,bol olsun uğurlarınız
Olun yaxşıların cərgəsində siz.
Bir halal ad olsun dövlət varınız
Aləmə nur saçsın əməlləriniz.

Deyirəm nə gözəl şükür min şükür
Xoşbəxtəm Allahım üzümə baxıb.
Mənə gözüm aydın demək də düşür
Mənim uğuruma bir gözəl çıxıb.
Hər anım nəğmədi ürəyim gülür
Sevinc içindədi bu ömür dünyam.
Var olun ,yar olun yaxşı ki varsız
Nə yaxşı yaxşılar dünyasındayam.

Bu gün uğuruma Sən çıxdın gözəl
Dünyam işıqlandı,nura bələndi.
Bir sevgi nəğməsi söylədi ürək
Göylərdən başıma sevinc ələndi.

<<<<ÇİNGİZ QƏRİBLİ>>>>

Məni

Söz verdin dost dedin mehriban olduq,
Öyrətdin sən ala gözlərə məni.
Çiçək baxışınla,gül istəyinlə
Atdın ocaqlara,közlərə məni.

Söhbətin şirindi,gülüşün baldı,
Baxışın ağlımı başımdan aldı.
Bu könlüm yuvasız,yurdsuzmu qaldı,
Qoymadın nə göyə,nə yerə məni.

Aldanıb bir ucuz şöhrətə uydun,
Nə bir söz anladın nə ürək duydun.
Zalımlıq eylədin tamarzı qoydun
O üzüm toxunan üzlərə məni.

Ötən yolçu bilmə Çingizi tanı,
Bir eşqin fəryadı tutub dünyanı.
Yadına düşəndə deməynən hanı,
Salmısan çöllərə,düzlərə məni.

<<<<ÇİNGİZ QƏRİBLİ>>>>

Nələr olacaqdı min il sonra…
Aylarım illərim gedir ömürdən,
Sözümü söz üstə çəkirlər dara.
Qarşımda cavabsız bir sual durur
Nələr olacaqdı min ildən sonra.
Yaltaqlar yalanlar olacaqdımı
Amansız talanlar olacaqdımı
Bizdən xoş xatirə qalacaqdımı
Nələr olacaqdı min ildən sonra.
Nələr olacaqdı yaxşı bilirəm
Biz olmayan yerdə bizdən qalanlar
Ağlamaq nə gərək baxıb gülürəm
Elə yerindədi olmuş,olanlar.
Yer Göy öz yerində Ay şəfəq saçır
Küləklər atını çapır ha çapır
İlahi bir səsdi qapını açır
Göyün gözəllyni şimşəklər qapır..
Ayə hardasınız əziz dostlarım
Səsimə səs verən yoxdu tapılmır
Hara uçub gedib sərvətim varım
Getdi sular kimi axdı tapılmır.
Neylədim yığdığım o milyonları
Söylə harda qaldı o şahlıq taxtı.
Qızıldan sarayım olunca barı
Olaydı bir quru insanlıq baxtım.
…Min illik yol gəldim min il arxada
Tanrım yar eyləyib bu yolu mənə.
Gördüm ki, şeirimi bir qız oxuyur
Baxıb şirin şirin əl edir mənə.
Elə bil dünyanı mənə verdilər
Alahım bu günə şükürlər olsun.
Yoluma uzalı qalmışdı əllər
Hər anı möcüzə hər anı ovsun
Yenə dövrəmdəydi türfə gözəllər.
Tanrı dərgahına yığılmışdılar
Şairlər bir də ki, söz adamları
Nə başçılar vardı nə qeyriləri
Yanırdı qəlbində köz adamların…
.Bu gün Ramazanım qapı ağzında
Siz onunla olun təmiz bir adla.
Allah günahım var məni bağışla
Həmişə səslənsin könül sazında.
Günah işlətməyin günahsız olun
Bir sevgi bəsləyin dinə imana
Bilin uğuru var halal bir yolun
Yaxşılıq yaraşır əsil insana.
Düz olsun saf olsun sevən qəlbiniz
Bu günlə sabahla …gedirsiz hara
Bir onu düşünün bircə onu siz
Nələr olacaqdı min ildən sonra..
Nələr olacaqdı min ildən sonra….
Biz olmayacağıq əməllərimiz
Rəhmətlə lənətlə xatırlanacaq
Yaxşı adamları onu bilin ki,
Yaxşı əməlləri yaşadır ancaq..
Yaxşılardan olun.düzlərdən olun
Bu yollar bizləri aparır hara
Düz olsaq bir olsaq inanın mənə
Vallah görüşərik min ildən sonra..

Müəllif: Çingiz Qəribli

YAZARLAR.AZ

====================================================

ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD İKİ TAPMACA, AYLAR VƏ FƏSİLLƏR HAQQINDA YENİ ŞEİRLƏRİ AŞAĞIDAKI KEÇİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ OXUMAQ OLAR:

GÜLLÜNÜN   ŞEİRLƏRİ   KİTABI   – BÜTÜN  HƏRFLƏRƏ  AİD  ŞEİRLƏR

“USTAC.AZ” FƏRDİ İNKİŞAF və YARADICILIQ PORTALI

<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Təqdim edir: Zaur Ustac

USTAC.AZ 

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

30 İYUN 2019 -CU İLƏDƏK MÖVCUD OLAN YAZARLAR.AZ

Поделиться ссылкой: