UNUTMA !!!

Mən heç vaxt öz görüşlərimdən imtina etmərəm!

Mənim mövqeyim dəyişməzdir!Mən farsca yazan türkün – Nizaminin varisiyəm!

Mən saraydan üz çevirmiş Xaqaninin varisiyəm!

Mən diri-diri dərisi soyulmuş Nəsiminin varisiyəm!

Mən üç dildə yazmış və imam Hüseyn məscidində dəfn olunmuş Füzulinin varisiyəm!

Mən uçuruma atılmiş Vaqifin varisiyəm!

Mən fransızca yazan və şücaətinə görə qılınca layiq görülən İsmayil bəy Qutqaşınlının varisiyəm!

Mən qaragüruhdan qorxmayan Sabirin varisiyəm!

Mən “Molla Nasrəddin” jurnalının yaradcısı Mirzə Cəlilin varisiyəm!

Mən görüşlərini dəyişməkdənsə, ölməyi seçmiş Müşfiqin varisiyəm!

Mən Azərbaycan yazıçısıyam.

Bu bizim nəhəng ədəbiyyatmızın ənənəsidir.

Mən xalqıma düşündüklərimi deyəcəyəm.

Hər zaman!

Müəllif: Çingiz Abdullayev

<<<<Chingiz Abdullaev>>>>

НЕ ЗАБЫВАЙ!!!

Я не откажусь от своих взглядов!

Я не меняю своих убеждений!

Я наследник Низами, турка писавшего на фарси!

Я наследник Хагани, изгнанного из дворца!

Я наследник Насими, с которого живьем содрали кожу!

Я наследник Физули, писавшего на трех языках и похороненного в мечете имама Гусейна!

Я наследник Вагифа, сброшенного в пропасть!

Я наследник Исмаил-бека Куткашенлы, писавшего на французском и получившего саблю за храбрость!

Я наследник Сабира, не боявшегося мракобесов!

Я наследник Мирза Джалила, основавшего журнал “Молла Насреддин”!

Я наследник Мушфига, не отказвшегося от своих взглядов и убитого властью!

Я азербайджанский писатель.

Это традиции нашей Великой литературы.

И я буду говорить народу то, что считаю правильным!

Всегда!

Автор: Çingiz Abdullayev

<<<<Chingiz Abdullaev>>>>

DON’T FORGOT !!!

I will never do refusal from thoughts!

My position is invariable!I am Turk writing Persian – Heir of the Nizami!

From palace far heir of Khakani!

I am heir of the Nasimi which skin was peeled alive!

I am heir of the Fuzuli which has written in three languages and buried in the imam Huseyn Mosque!

I am heir of Vagif which thrown to precipice!

I am heir of the Kutkashensky Ismayil bek which has written in French and honoured with sword according to valour!

I am heir of Sabir which is not afraid of black-Hundred!

I am heir of Mirza Jalil which founder journal “Molla Nasraddin”!

I am heir of Mikayil Mushfig which has not changed, he has selected dying!

I am Azerbaijan writer.İt is tradition of our giant literature.

I will tell to my people what i think.

Always!

Translator: Zaur Ustaj – Zaur Ustac

Müəllif: Çingiz Abdullayev,

© Çingiz Abdullayev, 2020. Bakı.


YZARLAR.AZ

===================================================

ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD İKİ TAPMACA, AYLAR VƏ FƏSİLLƏR HAQQINDA YENİ ŞEİRLƏRİ AŞAĞIDAKI KEÇİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ OXUMAQ OLAR:

GÜLLÜNÜN   ŞEİRLƏRİ   KİTABI   – BÜTÜN  HƏRFLƏRƏ  AİD  ŞEİRLƏR

“USTAC.AZ” FƏRDİ İNKİŞAF və YARADICILIQ PORTALI

<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Təqdim edir: Zaur Ustac

USTAC.AZ 

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

30 İYUN 2019 -CU İLƏDƏK MÖVCUD OLAN YAZARLAR.AZ